DNS lookup

Zjistí a zobrazí všechny DNS záznamy, které konkrétní doména má.
Podporované jsou A, AAAA, CNAME, MX a TXT záznamy.